Hållbar IT handlar om allt från hållbara IT-verksamheter till hållbara IT-tjänster och förlängd livslängd på era enheter samt hållbar hårdvara. I samarbete med Stena Recycling kan vi hjälpa er att ge nytt liv till era gamla komponenter och låta dem återanvändas så länge som möjligt innan de återvinns.

Idag har många komponenter och hela produkter så hög kvalitet att de kan återanvändas i stället för att återvinnas. Genom att återanvända er elektronik kan ni spara orörda, begränsade naturresurser och minska ert ekologiska fotavtryck samtidigt som ni visar att ni tar hållbarhet på allvar.

Vi tar också hand om de komponenter som inte går att återanvända. Elektronik innehåller en mängd ädelmetaller och material som kan användas till nya produkter och korrekt återvinning av elektronik utgör en viktig del i arbetet för ett hållbart samhälle.

SÅ FUNKAR DET

1. Förbered

Förbered er utrustning genom att låsa upp enheter med lösenord (BIOS, MDM/DEP etc). Stäng av “Hitta min iphone”. Radera icloud konto. I möjlig mån se till att enhetens tillbehör är tillgängligt (ex kablage).

2. Packning

Vald förpackning skickas ut till er, beroende på mängd erbjuder vi följande alternativ: Låsbart skåp som hämtas av oss eller i plomberbar låda eller skrotbur som skickas som spårbar försändelse

3. Radering

Vi inventerar och raderar enheter med Blancco. Komponenter från trasiga enheter kan återanvändas. Minnesmedia som ej kan raderas krossas och materialåtervinns alltid.

4. Rapportering

En rapport skickas inom 30 dagar innehållande raderingsintyg för de återbrukade enheterna, destruktionsintyg för återvunnen minnesmedia samt CO2 besparing vilket kan vara av värde för ert hållbarhetsarbete.

5. Ersättning

En kostnad tas per enhet för hantering. Fördelning av vinsten (exklusive transport och hantering) ges ut till kund via Store.xenit.se.

I samarbete med vår partner Stena Recycling.
Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en
helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla
typer av verksamheter. Med 1 600 engagerade medarbetare och 90
anläggningar över hela landet skapar vi långsiktiga lösningar varje dag.